TRWAJĄ PRACE NAD BUDOWĄ NOWEJ STRONY!
UWAGA!
Obecnie trwają prace nad budową nowej strony!

Informacje o działalności Klubu można znaleźć ma profilu Facebook - Klub Sezam BSM

Kontakt:

tel. 32 282 25 10 / mail: sezam@bsm.bytom.pl

Udział w targach gier i zabaw edukacyjnych w Poczdamie

Przeczytaj relację z naszego wyjazdu na "Targi gier i zabaw w Poczdamie w 2013.                                                        

Główny temat „Targów gier i zabaw ” w Poczdamie na 2013 rok brzmi:

"Fantazja (połączona z kreatywnością i wyobraźnią)
– kluczem do (lepszego) zrozumienia świata

 

Siła wolnej, nieposkromionej wyobraźni potrzebuje zarówno dziewcząt, jak i chłopców, jak również dorosłych, aby mogła kreatywnie, a zarazem konkretnie zaistnieć w realnym świecie. Inaczej mówiąc – to konkretni, kreatywni ludzie na zasadzie dobrych przykładów (idoli), pobudzają wyobraźnię innych, inspirując ich m.in. do podejmowania twórczych działań we własnym zakresie. Podstawą do rozwijania kreatywności u ludzi, jest rozwi-janie ich twórczych, kompetencji.

U dzieci dzieje się to na ogół poprzez twórcze zabawy, czy też za pośrednictwem bajek lub innych historii, lub też innych twórczych działań, będących inspiracją do podejmowania konkretnych działań zabawowych, gdzie symbolika przedmiotów zmienia się jak w kalejdoskopie i ma szczególne znaczenie. Twórcza zabawa rozwija też wszystkie zmysły dziecka, a zwłaszcza pobudza jego wyobraźnię.

Fantazja, jako swoisty świat wyobrażeń jest decydującym kluczem do zrozumienia prawi-deł rządzących rozwojem świata. Socjolog H. Popittz opisuje trzy formy Fantazji:

 

- wywiadowcza: poszukiwanie nowej wiedzy (siła subiektywnego widzenia świata)

 

- twórcza: poszukiwanie nowych możliwości zastosowania dla rzeczy znanych

(siła obiektywnego odbierania świata)

- nowe, zmysłowe postrzeganie świata: poszukiwanie i nadawanie nowego sensu,

znaczeń, rzeczom znanym i nazwanym , kreująca

nowy sposób myslenia o otaczającym nas świecie

rzeczach, (siła transcendencji - przeniesienia)

 

 

- dowiadując się: poszukiwanie nowej wiedzy (Subjektivierungskraft)

- tworząco: poszukiwanie nowych możliwości sprawiania (Objektivierungskraft)

- zakładając zmysłu {sensu}: poszukiwanie nowego zmysłu {sensu} (Transzendierungskraft).

 

Fantazja jest podstawą tego , aby w otoczeniu społecznym i zawodowym skutecznie rozwijać swoją kreatywność.

Już Hegel pisał o tym, że odrobinę fantazji potrzebujemy, aby nie zostać pochłoniętym przez mgłę realności.

Fantazja działa też, jako swoisty pas napędowy. Tylko dzięki niej udaje nam się odszukać w sobie i nazwać nasze zmysłowe odczucia oraz ubrać je w konkretne słowa i formę.

 

Tylko dzięki naszej wyobraźni, możliwe jest też znajdowanie sensownych odpo-wiedników językowych dla konkretnych rzeczy i znaczeń, pochodzących z odległych nam kulturowo regionów świata.

 

Dzieci i młodzież potrzebują przestrzeni i czasu do fantazjowania , gdyż dzięki temu może rozwinąć się i ukształtować ich wyjątkowa , jedyna w swoim rodzaju i niepowtarzalna osobowość o szczególnym charakterze i temperamencie.

 

Jednocześnie na tym etapie rozwoju nie oczekuje się od nich ani w pełni ukształ-temperamentu , czy też charakteru, bo to nastąpi później .

Fantazja jest bowiem ważniejsza niż wiedza, ponieważ wiedza jest ograniczona. Zaś Fantazja może objąć cały świat“ (Einstein).

Ta wypowiedź Einsteina jest wciąż bardzo aktualna w społeczeństwie wiedzy

Galeria zdjęć
POLECAMY