TRWAJĄ PRACE NAD BUDOWĄ NOWEJ STRONY!
UWAGA!
Obecnie trwają prace nad budową nowej strony!

Informacje o działalności Klubu można znaleźć ma profilu Facebook - Klub Sezam BSM

Kontakt:

tel. 32 282 25 10 / mail: sezam@bsm.bytom.pl

Centrum Szkoleniowe KLANZA

"Praktyka to najdzielniejsza nauczycielka wszechrzeczy." Pliniusz

http://www.klanza.waw.pl/index.php?m1=6 

W KLANZIE uczymy praktycznie, dbamy aby każdy uczestnik naszych działań szkoleniowych odnalazł coś dla siebie. Aby mógł uczestniczyć w doświadczaniu własnego rozwoju. Korzystamy z atrakcyjnych i wszechstronnie angażujących w proces uczenia technik i środków. Naszą specjalnością jest metoda KLANZY, wyjątkowy sposób pracy z grupami, opracowany i sprawdzony w tysiącach szkoleń i projektów edukacyjnych.

KLANZA istnieje na polskim rynku edukacyjnym już ponad 20 lat. Jesteśmy pierwszą w Polsce organizacją propagującą pedagogikę zabawy i jej zastosowanie w placówkach edukacji i kultury. Przez ponad 20 lat na trwale KLANZA wpisała się w system polskiej edukacji i animacji społeczno-kulturalnej. Dzięki temu mogę śmiało stwierdzić, że styl i metodyka KLANZY przyczyniła się do tworzenia państwa obywatelskiego w Polsce, państwa w systemie, którego wpisują się różne sposoby działań, także te, oddolne, zapoczątkowane „kroplami” niespożytej energii założycieli – twórców organizacji pozarządowych, takich jak nasza, przeradzających się w szeroki nurt koalicjantów sprzyjających rozwojowi Trzeciego Sektora i wykraczających poza granice Polski, pomagając w przemianach społecznych naszych sąsiadów.

Nasza oferta szkoleniowa jest corocznie aktualizowana, przygotowana zgodnie z obserwowanymi przez nas potrzebami i oczekiwaniami środowiska nauczycieli, pedagogów i animatorów grup. Staramy się sprostać wyzwaniom zmieniającej się nieustannie rzeczywistości edukacyjnej w Polsce. Jesteśmy gotowi przygotowywać dla naszych odbiorców programy „szyte na miarę” zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Dbamy szczególnie o dostarczanie państwu nowych rozwiązań metodycznych w szeroko rozumianej edukacji aktywnej, dbamy o proces uczenia przez przeżywanie i doświadczanie w relacji z grupą. Szukamy takich rozwiązań, które zapewnią optymalne warunki na rzecz rozwoju kompetencji społecznych – najcenniejszych we współczesnym, wirtualnym świecie umiejętności ułatwiających rozwój i dostrajanie się do nieustannych zmian społecznych i ekonomicznych. Jednym słowem uczymy dla przyszłości.

Zapraszamy do wspólnej, radosnej edukacji – rozwój to wielka przygoda.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie służące doskonaleniu naszej pracy szkoleniowej. Liczymy na dalszą, twórczą współpracę, pomocną w kształtowaniu oblicza przyjaznej, skutecznej, wyrównującej szanse rozwojowe – skierowanej ku przyszłości edukacji.

 

Zdzisław Hofman

Galeria zdjęć
POLECAMY