TRWAJĄ PRACE NAD BUDOWĄ NOWEJ STRONY!
UWAGA!
Obecnie trwają prace nad budową nowej strony!

Informacje o działalności Klubu można znaleźć ma profilu Facebook - Klub Sezam BSM

Kontakt:

tel. 32 282 25 10 / mail: sezam@bsm.bytom.pl

KURS KOMPUTEROWY DLA SENIORÓW

zaprasza osoby w średnim i starszym wieku do udziału w kursach obsługi komputera

Kurs podstawowy
- obejmujący podstawy obsługi komputera w systemie Windows oraz podstawy internetu.

1. Budowa i podstawy obsługi komputera PC.
2. Potrafię porozu­miewać się z komputerem MS Paint.
3. Kompu­terowa maszyna do pisania Word Pad.
4. Ćwiczenia w pisaniu.
5. Forma­towanie tekstu.
6. Internet – jak z niego korzystać.
7. Czego mogę się dowiedzieć z Internetu – wyszu­kiwarki.
8. Korzyści i niebez­pie­czeństwa korzy­stania z Internetu.

Galeria zdjęć
POLECAMY